• 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • mavi_alt
  • 8
  • 9
  • 11
  • 12

GTIP LİSTESİ

7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları.
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat.
10 Hububat
11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni.
12 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem ..
13 Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar...
15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
17 Şeker ve şeker mamulleri
18 Kakao ve kakao müstahzarları
19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar.
28 Inorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29 Organik kimyasal ürünler
30 Eczacılık ürünleri
31 Gübreler
32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34 Sabunlar,yuzey aktif organik maddeler,yikama-yaglama madde.
35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38 Muhtelif kimyasal maddeler
39 Plastikler ve mamulleri
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)
43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
47 Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
50 İpek
51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52 Pamuk
53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54 Sentetik ve suni filamentler
55 Sentetik ve suni devamsız lifler
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60 Örme eşya
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65 Başlıklar ve aksamı
66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69 Seramik mamulleri
70 Cam ve cam eşya
71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
72 Demir ve çelik
73 Demir veya çelikten eşya
74 Bakır ve bakırdan eşya
75 Nikel ve nikelden eşya
76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya
78 Kurşun ve kurşundan eşya
79 Çinko ve çinkodan eşya
80 Kalay ve kalaydan eşya
81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83 Adi metallerden çeşitli eşya
84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları.
85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96 Çeşitli mamul eşya